banner glavkz

 

  • Қоршаған ортаға экологиялық мониторингтеуді ұйымдастыру және жүргізу.

  • Қауіпті қалдықтар паспортын әзірлеу.

  • Қауіпті қалдықтар класын анықтау.

  • Қалдықтарды орналастыру нормативтерінің жобасын әзірлеу, қалдықтарды орналастыруға арналған лимиттердің есебін жүргізу және негіздеу.

  • Жобаланатын және қолданыстағы кәсіпорындардың қоршаған ортаға әсерін бағалау бойынша жұмыстарды жүргізу, оның ішінде жобалау алдындағы және жобалық  құжаттама құрамында «қоршаған ортаға әсерін бағалау» және «қоршаған ортаны қорғау» бөлімдерін әзірлеу.

  • Қоршаған ортаға әсер ететін кәсіпорындардың шекті риуалы шығарынды нормативтерінің жобасын әзірлеу.

  • Уыттылық қалдықтармен қоршаған ортаның ластану дәрежесін  (ауа, су, топырақ) бағалау жобасын әзірлеу.

  • ҚОӘБ жобасының тәуелсіз экологиялық сараптаманы орындау.

 

  ____________________________________________________________________________ 


____________________________________________________________________________