banner glavkz

_____________________________________________________________________________________  

14.12.2018 г. 

Қазмеханобр әзірлеген  инновациялық технологиясы бойынша Жалтырбұлақ
кеніші кендерінен алтынды үйінділі сілтіден айыру қондырғысында қаныққан
алтынды шайырды қайта өңдеу цехы салынып өнеркәсіптік пайдалануға берілді

 

Ғылыми-зерттеу және тәжiрибе-конструкторлық жұмыстар нәтижесін өндiрiске енгiзу актісі

 

                                        

 

                     

Жалтырбұлақ Үйінділі Сілтіден
Айыру учаскесі өндірістік кешені
 

          Десорбциялау цехы 
 

 

               
Жабдықтардың монтажы аяқталды Бірінші катод тұнбасын сүзу Алғашқы алтын

 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 Алдыңғы бетке қайта оралу