banner glavkz

 • Жер қыртысы мен топырақтың  сынамасын іріктеп алу;
 • Қоршаған ортаның реңкілі жай-күйін зерделеумен экологиялық және өндірістік мониторингтеуді жүзеге асыру;
 • Жоспарлы жобалау және жобалау құжаттама құрамындағы «Қоршаған ортаның жай-күйін шолу»,  «Қоршаған ортаға әсерін бағалау»,  «Қоршаған ортаны қорғау» бөлімдерін әзірлеу;
 • Суды пайдалану жүйелерін нормалау және өндірістің әр түрлі салалары үшін өнім бірлігіне суды тұтыну және су бұру нормаларын әзірлеу.
 • Шығару көзін  түгендеу және атмосфераға ластаушы заттарды  шығару (ШРШ) жобаларын әзірлеу;
 • Ағызынды сумен су объектілеріне, жердің бедеріне, сүзгілеу алаңшасына, жинақтауыштарға ластаушы заттарды  тастау (ШРТ) жобаларын әзірлеу;
 • Қоршаған ортаны қорғау саласындағы  аумақтық және мемлекеттік бағдарламаларды, баяндамаларды әзірлеу;
 • Өндіріс және тұтыну қалдықтары бойынша паспорттарды әзірлеу (қауіптілік класын анықтауымен);
 • Нормативтік, әдістемелік, құжаттарды, нұсқаулықтар, әдістемелерді әзірлеу;
 • Жобалардың техникалы- экономикалық негіздемесін әзірлеу;
 • Экологиялық сараптау объектілерінің және арнайы мәселелерді пысықтау материалдары бойынша ескертулер мен ұсыныстарды әзірлеуге байланысты жұмыстарды орындау;
 • Қолданыстағы қалдықтар жинақтауыштар топырақтануын және топырақ құнарлығын қалпына келтірудің  алдын алу әдістерін жүзеге асыру;
 • Әр түрлі ортада ластаушы заттарды бақылау құрылғылары мен құралдарды шығару;
 • Ауыз су, техникалық ағызынды су және өндірістік ерітінділерді тазарту үшін сүзгілеу бұйымдары мен қондырғыларды шығару;
 • Өнеркәсіптік кәсіпорындарына қатысты жерлер, аумақтарды экологиялық- агрохимиялық бағалау жұмыстарын жүргізу;
 • Топырақ құнарлығын басқарудың әзірленген әдістеріне экологиялық баға жүргізу;
 • Азықтану  негізгі элементтерімен қамсыздандыру бойынша ауыл шаруашылық бағыттағы жерлерге  агрохимиялық бағалау жұмыстарын жүргізу;
 • Ауыл шаруашылық пайдалану жерлердің агрохимиялық топырақ картограммасын құрастыру;
 • «Құнарлығы» әзірленген бағдарламалы кешені негізінде тыңайтқыштарды пайдалану және тыңайтқыштардың жалпы қажеттілігін анықтау бойынша нұсқаулықтарды  құрастыру;
 • Нақты шаруашылық үшін ауыл шаруашылық пайдалану жерінің құнарлығын басқару бойынша нұсқаулықтарды әзірлеу;
 • Техногендік жүктемесіне байланысты топырақ жамылғысы мен өсімдіктердің өзгерістерін бағалау және болжау;
 • Топырақ жамылғысына дозиметриялық бақылау жүргізу.